Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГригораш, В. В.-
dc.date.accessioned2021-02-03T08:39:23Z-
dc.date.available2021-02-03T08:39:23Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationГригораш, Віталій Віссаріонович Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / В. В. Григораш. - Івано-Франківськ, 2008. - 191 с. : 149-159.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8348-
dc.description.abstractМетою роботи є розроблення методів та створення системи контролю за технологічними параметрами процесу підготовки та проведення ПГРП. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: - розробити метод визначення вибійного тиску при проведенні ПГРП з урахуванням параметрів руху технологічних рідин у свердловині під час проведення ПГРП, їх фізико-хімічних властивостей, виміряних устьових параметрів і конструктивних особливостей свердловини; - розробити методики визначення гідравлічних втрат, гідростатичного тиску і перепаду тиску на пакері при русі технологічних рідин у свердловині в процесі проведення ПГРП; - розробити структуру і установку для визначення реологічних властивостей технологічних неньютонівських рідин для проведення ПГРП з урахуванням поверхневих і пластових умов, а також методики оцінки стабільності реологічних властивостей, впливу тиску, температури та концентрації технологічних рідин на ці властивості за допомогою цієї установки, провести її метрологічний аналіз; - розробити структуру і систему контролю технологічних параметрів при підготовці та проведенні ПГРП в реальному масштабі часу, а також відповідне програмне забезпечення для її функціонування; - провести промислові дослідження розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП і оцінити її ефективність.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectвибійний тискuk_UA
dc.subjectтиск розриву пластаuk_UA
dc.subjectвимірювання контрольuk_UA
dc.subjectпотужний гідравлічний розрив пластаuk_UA
dc.subjectсистема контроюuk_UA
dc.subjectреологічні характеристикиuk_UA
dc.subjectненьютонівські рідиниuk_UA
dc.subjectзабойное давлениеuk_UA
dc.subjectдавление разрыва пластаuk_UA
dc.subjectизмерениеuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectмощный гидравлический разрыв пластаuk_UA
dc.subjectсистема контроляuk_UA
dc.subjectреологические характеристикиuk_UA
dc.subjectненъютоновские жидкостиuk_UA
dc.subjectbottom-hole pressureuk_UA
dc.subjectlayer fracturing pressureuk_UA
dc.subjectmeasuring controluk_UA
dc.subjectpowerful hydraulic layer fracturinguk_UA
dc.subjectcontrolling systemuk_UA
dc.subjectrheological characteristicsuk_UA
dc.subjectnon-Newtonian liquidsuk_UA
dc.titleМетоди і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пластаuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d320.pdf37.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.