Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8349
Title: Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій
Authors: Григорський, С. Я.
Keywords: зупинка насосного агрегату
неусталений гідродинамічний процес
хвиля підвищеного тиску
швидкість поширення хвилі тиску
коефіцієнт затухання хвилі тиску
самопливна ділянка
ступінь заповнення перерізу труби
нештатна ситуація
неустановившийся гидродинамический процесс
волна повышенного давления
скорость распространения волны давления
коэффициент затухания волны давления
скачкообразное повышение давления
самотечный участок
степень заполнения сечения трубы
нештатная ситуация
stop pumping unit
unstable hydrodynamic process
the pressure wave
the speed of propagation pressure damping pressure waves
flowing section
the degree of filling pipe section
abnormal situation
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Григорський, Станіслав Ярославович Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.09.15 / С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ, 2015. - 187 с. : рис. - 175-187.
Abstract: Підвищення ефективності та надійності експлуатації магістральних нафтопроводів шляхом мінімізації негативного впливу нештатних ситуацій. Поставлена мета реалізується через вирішення таких задач: - виявлення взаємозв'язку між зміною параметрів роботи нафтових насосів у процесі їх зупинки та динамікою зміни тиску нафти на вході і виході НПС; - встановлення закономірностей перехідних гідродинамічних процесів, спричинених зупинками одного і кількох насосних агрегатів, у довільній точці траси нафтопроводу, а також на вході в попередні НПС; - встановлення взаємозв'язку між геометричними характеристиками траси нафтопроводу, його пропускною здатністю, кількістю ділянок з безнапірним рухом нафти, місцем їх розташування та ступенем заповнення нафтою; - розроблення математичних моделей для визначення гідродинамічних параметрів нештатних режимів експлуатації нафтопроводів; - розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності та надійності експлуатації вітчизняних магістральних нафтопроводів шляхом мінімізації негативного впливу нештатних ситуацій. Об'єктом досліджень є вітчизняні магістральні нафтопроводи. Предметом досліджень є гідродинамічні процеси на напірних та безнапірних ділянках магістральних нафтопроводів під час реалізації нештатних ситуацій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8349
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d551.pdf10.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.