Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8351
Title: Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря)
Authors: Гриманюк, В. І.
Keywords: тампонажний камінь
тампонажний розчин
армуюча домішка
свердловина
навантаження
герметичність контактних поверхонь
тампонажный камень
тампонажный раствор
армирующая добавка
скважина
нагрузка
герметичность контактных поверхностей
plugging stone
plugging slurry
reinforced mixture
well
load
contact surfaces tightness
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гриманюк, Володимир Ігорович Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 25.12.14 / В. І. Гриманюк. - Івано-Франківськ, 2014. - 199 с. : рис., табл. - 171-184.
Abstract: Метою роботи є розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування газових свердловин на родовищах північно-західного шельфу Чорного моря, дослідження герметичності контактних поверхонь тампонажного кільця з обсадною колоною і свердловиною та розроблення технології приготування армованого тампонажного розчину в умовах підприємства ДАТ «Чорноморнафтогаз». Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Розробити критерії оцінки роботоздатності тампонажного розчину та каменю в умовах спорудження свердловин на родовищах північно-західного шельфу Чорного моря; 2. Оптимізувати компонентний склад тампонажного матеріалу з армуючою домішкою на основі розроблених критеріїв оцінки; 3. Оцінити герметичність контактних поверхонь кріплення при використанні тампонажного каменю з включенням армуючої домішки; 4. Дослідити міцнісні та деформаційні характеристики АТК та розчину в пластових умовах та в агресивному середовищі; 5. Дослідити роботоздатність армованого тампонажного каменю при дії динамічних навантажень; 6. Розробити рекомендації щодо застосування армованого тампонажного 5 матеріалу та передати їх до впровадження під час спорудження свердловин на родовищах ПАТ "ДАТ «Чорноморнафтогаз». Об'єкт дослідження: тампонажний розчин і камінь, контактні поверхні тампонажного каменю з обсадною колоною і стінкою свердловини, процес тріщиноутворення в тампонажному камені. Предмет дослідження: технологічні властивості армованого тампонажного каменю, тампонажного розчину та його суміші з біополімерним розчином та буферною рідиною, технічні засоби для вдосконалення двоступеневого цементування свердловин, умови формування герметичного контакту з обмежуючими поверхнями під час тужавіння тампонажного розчину.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8351
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d536.pdf47.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.