Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352
Title: Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку
Authors: Гринаш, Л. П.
Keywords: інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
капіталізація
капітал
інвестиційна норма прибутку
моральне зношення
інфляція
innovation
innovation development
capitalization
capital
investment rate of return
moral deterioration
Issue Date: 2012
Publisher: Львів
Citation: Гринаш, Лілія Петрівна Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Л. П. Гринаш. - Львів, 2012. - 250 с. - 191-222.
Abstract: Мета дослідження - розробка теоретичних положень та науково-методичних рекомендацій щодо кількісного обґрунтування капіталізації нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку. Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі поставлено такі основні завдання: - уточнити сутність економічних категорій "капітал" і "капіталізація" та визначити сфери їх застосування з позицій якісного та кількісного підходів; - розвинути і поглибити теоретико-методичні основи комплексного дослідження процесу капіталізації підприємства та розробити схему врахування найважливіших чинників, які впливають на її зростання; - визначити основні етапи економічних перетворень, які пов'язують інноваційний розвиток підприємства і підвищення рівня його капіталізації, та можливі наслідки цього процесу; - удосконалити схему перерахунку нового значення первісної вартості основних засобів підприємства й уточнити послідовність виконання всіх її етапів; - розвинути методичні положення з встановлення наслідків інноваційного розвитку підприємства як причини виникнення інфляційного процесу і морального зношення основних засобів; - удосконалити спосіб розрахунку теоретично обґрунтованих значень економічних показників із застосуванням константного показника "інвестиційна норма прибутку"; - розробити метод визначення впливу рівня інноваційного розвитку та капіталізації підприємства як причини фіктивної капіталізації із застосуванням значень "нормального" та "економічного" прибутків.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d452.pdf11.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.