Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8353
Title: Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони
Authors: Гриців, В. В.
Keywords: бурильна колона
різьбові з’єднання
експлуатаційне навантаження
корозійно-втомне пошкодження
довговічність
залишковий ресурс
бурильная колонна
резьбовые соединения
эксплуатационная нагрузка
коррозионно-усталостное повреждение
долговечность
остаточный ресурс
drill string
corrosion-fatigue fault
longevity
residual resource
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гриців, Василь Васильович Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 10.12.13 / В. В. Гриців. - Івано-Франківськ, 2013. - 143 с. : іл., рис., табл. - 125-138.
Abstract: Метою роботи є забезпечення надійної експлуатації елементів бурильної колони шляхом удосконалення методів прогнозування їх ресурсу. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 1) провести аналіз причин відмов бурильних труб та їх з'єднань у процесі буріння свердловин; 2) удосконалити методи оцінки напружено-деформованого стану різьбових з'єднань бурильних труб; 3) виконати експериментальні дослідження втомного ресурсу трубної сталі та елементів бурильної колони при блоковому навантажуванні; 4) провести корозійно-електрохімічні дослідження поведінки трубної сталі в середовищі бурового розчину та впливу поверхневої захисної плівки на корозійні процеси; 5) удосконалити методи прогнозування втомного ресурсу елементів бурильної колони; 6) впровадити методи і засоби забезпечення надійної роботи бурильної колони у виробництво. Об'єкт дослідження - напружено-деформований стан різьбових з'єднань елементів бурильної колони, втомне і корозійне їх пошкодження. Предмет дослідження - метода прогнозування ресурсу елементів бурильної колони.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8353
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d503.pdf33.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.