Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8354
Title: Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження
Authors: Грицяк, Н. В.
Keywords: державне управління
демократичне врядування
етичні принципи
етичні принципи демократичного врядування
механізми державного управління
public administration
good governance
ethical principles
ethical principles of democratic governance
mechanisms of public administration
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Грицяк, Наталія Василівна Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 28.09.12 / Н. В. Грицяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 225 с. - 195-225.
Abstract: Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів формування та впровадження етичних принципів демократичного врядування в Україні. Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі визначені такі задачі: - дослідити особливості демократичного врядування в сучасних транзитивних умовах, зміст етичних принципів як основи демократичного врядування та стан розробки цієї проблеми у зарубіжній і вітчизняній науковій думці; - з'ясувати сутнісні особливості етичних принципів демократичного врядування в історії державотворення України; - дослідити політико-правові засади демократичного врядування в Україні; - розкрити механізми впровадження етичних принципів демократичного врядування; - визначити інституційні проблеми формування та реалізації етичних принципів демократичного врядування в системі державного управління; - дослідити міжнародні та європейські підходи щодо формування та впровадження етичних принципів демократичного врядування; - визначити напрями та шляхи вдосконалення механізмів формування етичних принципів демократичного врядування та запропонувати способи підвищення ефективності їх впровадження в Україні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8354
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d440.pdf11.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.