Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8355
Title: Розробка методів регулювання режиму роботи газопроводів в процесі їх діагностування інтелектуальними поршнями
Authors: Грудз, Я. В.
Keywords: регулювання
поршень
діагностика
регулирование
поршень
диагностика
regulation
piston
diagnostics
Issue Date: 2001
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Грудз, Ярослав Володимирович Розробка методів регулювання режиму роботи газопроводів в процесі їх діагностування інтелектуальними поршнями : дис.... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 23.01.02 / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ, 2001. - 126 с. - 119-125.
Abstract: Розробка методики розрахунку режиму роботи газопроводу,що забезпечував би необхідні умови діагностування лінійних дільниць на основі дослідження характеру руху поршнів по газопроводу з пересіченим профілем траси. Основни завдання дослиджень. 1 .Дослідження характеру руху механічних поршнів під тиском газу в га¬зопроводах з пересіченим профілем траси. 2. Аналітичні дослідження газодинамічних процесів в газопроводі в період руху по ньому інтелектуального поршня. 3. Оцінка впливу профілю траси і неізотермічності руху газу в трубах на адекватність моделі. 4. Аналіз існуючих методів регулювання режимів роботи газопроводу і розробка аналітичної та алгоритмічної бази для підвищення їх ефективності стосовно газопроводів з пересіченим профілем траси. 5.Розробка методики розрахунку режиму роботи газопроводу в період пропуску інтелектуального поршня для створення умов одержання достовір¬ної інформації про стан лінійної дільниці.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8355
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d195.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.