Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8356
Title: Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності
Authors: Гуменюк, Т. В.
Keywords: бурова установка
математичне моделювання
ідентифікація
технологічні операції
оптимізація
штучна нейронна мережа
генетичний алгоритм
автоматизована система керування
буровая установка
математическое моделирование
идентификация
технологические операции
оптимизация
искусственная нейронная сеть
генетический алгоритм
автоматизированная система управления
drilling rig
mathematical modeling
identification
process conditions
optimization
artificial neural network
genetic algorithm
the automated control system
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гуменюк, Тарас Володимирович Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 03.11.16 / Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ, 2016. - 192 с. : рис., табл. - 149-162.
Abstract: Метою роботи є розробка методів і алгоритмів оптимального керування процесом поглиблення свердловин з роторним приводом породоруйнівного інструменту в умовах невизначеності. Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких взаємопов’язаних задач: - аналіз сучасного стану проблеми оптимального керування процесом поглиблення свердловин для обґрунтування і визначення напрямку досліджень; - розробка методу та алгоритму розпізнавання технологічних операцій бурової установки; - розробка методу і алгоритмів синтезу оптимальних за складністю емпіричних моделей процесу поглиблення свердловин з врахуванням «розмитості» режимних параметрів; - розробка методу і алгоритмів оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності; - розробка програмного забезпечення методів ідентифікації та оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності; - синтез комп’ютерної системи оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності на базі комплексу СКУБ-М2.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8356
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d593.pdf19.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.