Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8357
Title: Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи
Authors: Гутак, О. І.
Keywords: нафта
газ
технологія
пристрій
пласт
свердловина
пружна
хвиля частота
акустичний тиск
нефть
газ
технология
устройство
пласт
скважина
упругая волна
частота
акустическое давление
oil
gas
technology
device
layer
well
elastic wave
frequency
acoustic pressure
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гутак, Олександр Ігорович Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.04.13 / О. І. Гутак. - Івано-Франківськ, 2012. - 146 с. : іл., рис. - 130-146.
Abstract: Метою дослідження є удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи. Основні задачі досліджень: 1. Огляд існуючих технологій, технічних засобів та стану теоретичних і експериментальних досліджень процесів імпульсно-хвильового впливу на пласт. 2. Теоретичні дослідження хвильових процесів і оцінка характеру поширення пружних хвиль і їх впливу на продуктивні пласти та флюїди. 3. Експериментальні дослідження процесу імпульсно-хвильової дії на нафтогазонасичені породи. 4. Розробка технологій діяння на продуктивні пласти та їх промислове випробування. Об'єктом дослідження є процеси інтенсифікації видобутку вуглеводнів імпульсно-хвильовими методами. Предметом дослідження є явища розповсюдження пружних хвиль в {шюїдонасиченій породі, руйнування продуктів кольматації продуктивного пласта та зміни фазового складу вуглеводнів внаслідок хвильового впливу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8357
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d468.pdf19.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.