Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8358
Title: Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу
Authors: Дем'янчук, Я. М.
Keywords: трубчаста насадка
трубчасто-колонна технологія
абсорбер
десорбер
теплообмін
масообмін
гідродинамічні режими
швидкість захлинання
трубчатая насадка
трубчато-колонная технология
абсорбер
десорбер
теплообмен
массообмен
гидродинамические режимы
скорость захлебывания
tubular nozzle
tubular-string technology
absorber
desorber
heat exchange
mass exchange
hydrodynamic models
speed of
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дем'янчук, Ярослав Михайлович Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 24.06.03 / Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ, 2003. - 160 с. - 152-160.
Abstract: Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу гліколями на засадах ресурсоенергоощадності з використанням можливостей трубчастої насадки. Для досягнення мети були сформовані такі задачі: 1. Аналіз технологій осушення природного газу, які знайшли застосування в газовій галузі та перспективних технологій, з позицій ресурсоенергоощадності і на базі основних законів термодинаміки формування наукових принципів зменшення дисипативних втрат енергії, в тому числі і теплової, стосовно найбільш поширеної в галузі технології абсорбційного осушення природного газу гліколями. 2. Розробка нової трубчастої насадки для трубчасто-колонної технології з метою інтенсифікації тепломасообміну при контактуванні газу і рідини та зменшення втрат абсорбенту від його механічного винесення обробленим газом. 3. Дослідження основних гідродинамічних характеристик протитечії газу і рідини в трубчастій насадці реальних (промислових) геометричних розмірів: режими течії, критичні навантаження, пропускна здатність, гідравлічний опір. 4. Дослідження і моделювання за теорією подібності міжфазного теплообміну при проти течії газу і рідини в трубчастій насадці реальних геометричних розмірів при відсутності масообміну між зазначеними фазами та при співвідношеннях витрат фаз, характерних для технології абсорбційного осушення природного газу. 5. Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу гліколями із застосуванням дослідженої трубчастої насадки, яке забезпечило б ресурсо-енергоощадність порівняно з діючими в галузі технологіями. Об'єкт дослідження: технологія абсорбційного осушення природного газу гліколями з використанням трубчастої насадки. Предмет дослідження: процеси гідродинаміки і міжфазного теплообміну протитечії газу і рідини, технологічні схеми абсорбційного осушення природного газу з рівняннями матеріального і теплового балансів. Методи дослідження: феноменологічний та експериментальний стосовно процесів гідродинаміки і міжфазного теплообміну протитечії газу і рідини в трубчастій насадці з моделюванням за теорією подібності, системного аналізу техно¬логічних схем абсорбційного осушення природного газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8358
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d214.pdf11.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.