Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8359
Title: Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
Authors: Деркач, М. П.
Keywords: підземне сховище газу
штучний поклад
пружноводо-напірний режим
циклічна експлуатація
колектор
подземное хранилище газа
штучная залежь
упруго-водонгапорный режим
циклическая эксплуатация
коллектор
underground gas storage
artificial reservoir
elastic water drive
cyclic operation
collector
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Деркач, Михайло Петрович Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 23.10.02 / М. П. Деркач. - Івано-Франківськ, 2002. - 130 с. - 110-118.
Abstract: Метою роботи є виявлення газодинамічних особливостей експлуатації газосховищ у виснажених покладах з пружноводонапірним режимом їх розробки та дослідження ефективності колекторної системи збору газу. Задачі досліджень: 1) аналіз формування газонасиченого об'єму штучного покладу газосховища в покладах з пружноводонапірним режимом їх розробки; 2) виявлення закономірностей прояву пружноводонапірного режиму покладу при його розробці на виснаження і при роботі в режимі ПСГ; 3) визначення радіусу впливу штучного покладу на водоносну зону пласта при його циклічній експлуатації в режимі газосховища; 4) аналіз роботи колекторної схеми збору і розподілу газу на газосховищі, оцінка її ефективності та впливу на роботу свердловин при відборі газу з газо¬сховища і розробка рекомендацій, направлених на збільшення продуктивності роботи ПСГ. Об'єкт досліджень - Опарське ПСГ і Більче-Волиця-Угерське ПСГ, які були створені у виснажених газових покладах, що розроблялися з використанням пружноводонапірного режиму. Предметом дослідження є газогідродинамічні особливості формування газонасиченого об'єму ПСГ в умовах пружноводонапірного режиму пласта і особливості роботи колекторної системи збору газу Більче-Волиця-Угерського ПСГ. Методи досліджень. Фізико-математичне моделювання газогідродинамічних процесів у пласті, заводнення газового покладу при розробці на виснаження, витіснення газу водою і води газом при циклічній експлуатації ПСГ. Чи¬слові методи розрахунку радіусу впливу штучного покладу ПСГ при його циклічній експлуатації на пружноводонапірний запас водоносного басейну.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8359
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d201.pdf5.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.