Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8361
Title: Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами
Authors: Дивоняк, Ю. І.
Keywords: конденсовані системи
свердловина
привибійна зона пласта
поверхнево-активна речовина
змочуваність поверхні порового простору
інтенсифікація
конденсированные системы
скважина
призабойная зона пласта
поверхностно-активное вещество
смачиваемость поверхности порового пространства
интенсификация
condensed system
well
bottomhole zone of the reservoir
surfactant
surface wettability of the pore space
intensification
Issue Date: 2014
Publisher: Харків
Citation: Дивоняк, Юлія Ігорівна Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 03.07.14 / Ю. І. Дивоняк. - Х., 2014. - 234 с. : іл., рис., табл. - 181-207.
Abstract: Метою дослідження є підвищення ефективності кислотного діяння на привибійну зону пласта шляхом застосування розроблених дегідратаційних систем на основі фосфатовмісних реагентів і технологій їх застосування. Для досягнення поставленої мети були сформульовані та вирішені такі основні завдання дослідження. 1. Аналіз причин зниження фільтраційних характеристик продуктивних пластів. 2. Проведення експериментальних досліджень з вибору фосфатовмісних реагентів і обґрунтування складу розроблених фосфатовмісних конденсованих дегідратаційних систем, які забезпечать підвищення фільтраційних характеристик продуктивних колекторів нафтових та газових свердловин. 3. Удосконалення технології фізико-хімічного впливу на привибійну зону пласта з метою підвищення видобувних характеристик свердловин шляхом застосування конденсованих дегідратаційних систем. 4. Проведення промислових випробувань розроблених рецептур конденсованих дегідратаційних систем і технології оброблення свердловин на їх основі та аналіз ефективності виконаних робіт. Об'єкт дослідження: технології оброблення привибійної зони пласта конденсованими дегідратаційними системами для підвищення видобувних характеристик свердловин. Предмет дослідження: фосфатовмісні конденсовані дегідратаційні системи для впливу на привибійну зону пласта з метою підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8361
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d510.pdf29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.