Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8362
Title: Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідроутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту
Authors: Дмитренко, В. І.
Keywords: гідратоутворення
корозія
інгібітор
інгібіторний захист
природний газ
бішофіт
газові гідрати
гидратообразование
коррозия
ингибитор
ингибиторная защита
природный газ
бишофит
газовые гидраты
hydrate formation
corrosion
inhibitor
inhibition protection
natural gas
bischofite
gas hydrate
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дмитренко, Вікторія Іванівна Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідроутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 10.12.09 / В. І. Дмитренко. - Івано-Франківськ, 2009. - 200 с. - 178-200.
Abstract: Метою дослідження є розроблення та впровадження технології антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання в системах видобування та підготовляння вуглеводневої сировини до транспортування із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту. Для досягнення мети поставлені такі завдання: 1. Аналіз сучасних методів попередження гідратоутворення і корозії газопромислового обладнання під час видобування та підготовляння вуглеводневої сировини до транспортування. 2. Експериментальне дослідження та вибір компонентів комплексного інгібітору гідратоутворення і корозії, які забезпечать його ефективні антигідратні, антикорозійні та технологічні властивості. 3. Обґрунтування складу комплексного інгібітору гідратоутворення та корозії, технології його приготування і регенерації. 4. Розроблення та апробація технології антигідратного і антикорозійного захисту газопромислового обладнання із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту. Об 'єктом дослідження цієї роботи є технології інгібіторного захисту газопромислового обладнання в умовах вуглекислотної корозії і гідратоутворення. Предметом дослідження роботи є антигідратні, антикорозійні та технологічні властивості комплексного інгібітору гідратоутворення і корозії на основі бішофіту для підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ. Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи використовувалися фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи дослідження і розроблені автором методики, методи обробки та аналізу промислових даних, статистичні методи обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8362
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d347.pdf18.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.