Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8368
Title: Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів
Authors: Долішній, Б. В.
Keywords: газомотокомпресор
відпрацьовані гази
утилізація теплоти
пульсуючий потік
тиск
температура
коефіцієнт тепловіддачі
теплообмінний апарат
газомотокомпрессор
выхлопные газы
утилизация теплоты
пульсирующий поток
давление
температура
коэффициент теплоотдачи
теплообменный аппарат
частота
амплитуда
gas motor compresso
exhausted gasses
heat utilization
pulsing flow
pressure
temperature
coefficient of heat giving
heat exchanger apparatus
frequency
amplitude
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Долішній, Богдан Васильович Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів : дис. ... канд. техн. наук, : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 24.06.03 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ, 2003. - 179 с. - 167-178.
Abstract: Мета роботи полягає в дослідженні та розробці наукових основ і технічних засобів підвищення ефективності утилізації теплоти ВГ ГМК. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі: -провести аналіз існуючого стану утилізації теплоти ВГ ГМК; - розробити експериментальну установку, методику досліджень та метрологічне забезпечення для дослідження амплітудно-частотних характеристик течії ВГ та впливу цих пульсацій на тепловіддачу; - експериментально дослідити закономірності зміни амплітудно-частотних, характеристик пульсуючої течії в залежності від режиму роботи двигуна та вплив цих характеристик на тепловіддачу і отримати апроксимаційне рівняння тепловіддачі пульсуючого газового потоку як наукової основи проектування утилізаційних установок ГМК; - практично реалізувати теплообмінний пристрій для утилізації теплоти пульсуючої течії ВГ ГМК. Об'єктом дослідження є процес конвективного теплообміну між пульсуючою течією газу та металевою поверхнею, що контактує із зазначеною течією, який є визначальним фактором ефективності утилізації теплоти ВГ ГМК.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8368
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d213.pdf11.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.