Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8370
Title: Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній
Authors: Долішній, Б. С.
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Долішній, Богдан Семенович Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовини" : Дата захисту 25.09.03 / Б. С. Долішній. - Івано-Франківськ, 2003. - 175 с. - 190-196.
Abstract: Мета роботи: Забезпечення більш повного використання ресурсу закладеного в ЛАЛ та підвищення ефективності її експлуатації за рахунок оперативної і вірогідної інформації про фактичний технічний стан, який визначається розробленим методом контролю працездатності ЛАЛ. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - дослідити найбільш впливові фактори, що призводять до втрати працездатності модулів ЛАЛ та провести аналіз експлуатаційних відмов модулів ЛАЛ; - використовуючи метод експертних оцінок та статистичні дані з відмов ЛАЛ, визначити модуль з низькими показниками надійності і вибрати його за об'єкт подальших досліджень; - провести аналітичні дослідження методу контролю степеня працездатності вибраного об'єкту; - розробити методичне і стендове забезпечення експериментальних досліджень методу контролю працездатності вибраного об'єкту; -розробити метод контролю працездатності вибраного об'єкту та провести його дослідження; - розробити пристрій контролю працездатності вибраного об'єкту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8370
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d220.pdf9.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.