Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8375
Title: Механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог
Authors: Доротич, С. І.
Keywords: митна система
адаптація
механізми державного управління процесами адаптації
митна політика
Європейський Союз
Customs system
customs policy
mechanisms of adaptation process management
the European Union
adaptation
Issue Date: 2010
Publisher: Київ
Citation: Доротич, Сергій Іванович Механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 29.04.11 / С. І. Доротич. - К., 2010. - 225 с. : 194-225.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій з удосконалення механізмів державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - узагальнити теоретичні підходи щодо організації митної системи та реалізації митної політики в Україні; - проаналізувати сутність та методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності та організаційно-правові засади функціонування митної системи України; - дослідити особливості формування та розвитку митного простору Європейського Союзу; - визначити тенденції еволюції митної служби країн з перехідною економікою (на прикладі держав Центральної і Східної Європи); - проаналізувати стан виконання вимог європейських та міжнародних норм у процесі реалізації митно-тарифної політики в Україні; - розкрити сутність поняття «інституціональні механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог», надати пропозиції щодо їх удосконалення та визначити пріоритети розвитку митної системи України відповідно до міжнародних стандартів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8375
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d389.pdf16.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.