Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8377
Title: Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні
Authors: Давимука, С. А.
Федулова, Л. І.
Попадинець, Н. М.
Миколайчук, І. П.
Присяжнюк, А. Ю.
Issue Date: 2016
Publisher: Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього
Citation: Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець [та ін.]. - Львів : Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього, 2016. - 432 с. : табл. - 401-419. - ISBN 978-966-02-8099-1.
Abstract: У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Виявлено характерні тенденції стану інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі України та охарактеризовано особливості їх інноваційної стратегії і політики. Визначено інноваційний механізм інноваційного розвитку підприємств та шляхи його реалізації, запропоновано методичний інструментарій щодо оцінки ефективності та результативності інноваційного розвитку торговельних підприємств. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі на макро- та мікрорівнях. Для наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і організацій, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого кола читачів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8377
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7263s.pdf59.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.