Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8378
Title: Оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну енерговитратність поліетиленових газових мереж
Authors: Дорошенко, Ю. І.
Keywords: газові мережі
динаміка руху
терморезисторне з’єднання
поліетиленові трубопроводи
еквівалентна довжина
нестаціонарні процеси
муфта
сідловий трійник
терморезисторний трійник
редукційний перехідних
коліно
число Рейнольдса
математична модель
скінченно-об’ємний метод
рівняння Нав’є-Стокса.
gas network
the dynamics of movement
thermoresistive connection polyethylene piping equivalent length
nonstationary processes
coupling
tee saddle
thermistor tee
elbow
reduction adapter
the Reynolds number
finite-volume method
mathematical model
the equation Navier-Stokes equations
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Юлія Іванівна Оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну енерговитратність поліетиленових газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.02.11 / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ, 2010. - 198 с. - 162-178.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну енерговитратність поліетиленових газових мереж при стаціонарних та нестаціонарних процесах. Розробка заходів для зменшення втрат тиску у газових мережах. Досягнення цієї мети передбачає розв'язок наступних задач: 1. Дослідити методичні аспекти проектування та розрахунку газових мереж із поліетиленових труб. Встановити як визначається вплив місцевих опорів поліетиленових трубопроводів на втрати енергії газового потоку при довільних режимах течії середовища. Розглянути конструкції місцевих опорів поліетиленових трубопроводів. 2. Теоретично та експериментально дослідити динаміку руху газу терморезисторними з'єднаннями поліетиленових трубопроводів та визначити коефіцієнти їх місцевих опорів. 3. Розробити методологічні і конструктивні рішення для зменшення втрат енергії газового потоку у поліетиленових газових мережах. 4. Дослідити нестаціонарні процеси у поліетиленових газових мережах..
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8378
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d381.pdf65.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.