Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8379
Title: Розробка методів локалізації пошкоджень газопроводу для проведення ремонтних робіт
Authors: Дорошенко, Я. В.
Keywords: випорожнення
виток
динаміка руху
ділянка газопроводу
локалізація
припинення транспортування газу
продувка
ремонтні роботи
динамика движения
локализация
опорожнение, прекращение транспортировки газа
продувка
ремонтные работы
сквозной дефект
участок газопровода
blowing
dynamics of motion
emptying
localization
penetration defect
pipeline section
repair works
stopping gas transporting
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Ярослав Васильович Розробка методів локалізації пошкоджень газопроводу для проведення ремонтних робіт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 06.10.06 / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ, 2006. - 155 с. - 130-141.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка методів локалізації наскрізних дефектів газопроводу та ділянок газопроводу. Вказана мета досягається шляхом реалізації таких завдань: 1. Розробити конструкцію пристрою для локалізації місця витоку газу з газопроводу і проведення ремонту без зупинки перекачування. 2. Теоретично дослідити динаміку руху розробленого пристрою для локалізації місця витоку в потоці транспортованого газу до місця аварійного витоку газу. 3. Дослідити вплив динамічно прикладених навантажень на пристрій для локалізації місця витоку та стопорний вузол під час зупинки пристрою в місці аварійного витоку. 4. Оцінити ефективність газопроводу під час часткового перекриття його порожнини пристроєм для локалізації місця витоку і експериментально дослідити динаміку руху моделі пристрою. 5. Розробити конструкцію пристрою для локалізації ділянки газопроводу і теоретично дослідити процес локалізації. Об'єкт дослідження: лінійні ділянки газопроводів з пошкодженнями. Предмет дослідження: локалізація пошкоджень газопроводу. Методи дослідження. Теоретичні дослідження динаміки руху пристрою для локалізації місця витоку в потоці транспортованого газу до місця аварійного витоку та процесу локалізації ділянки газопроводу пристроєм для локалізації ділянки газопроводу проведено методами математичного моделювання нестаціонарних газодинамічних процесів та сучасними методами реалізації моделей. Дослідження впливу динамічно прикладених навантажень на пристрій для локалізації місця витоку та стопорний вузол під час зупинки пристрою в місці аварійного витоку проведено методом скінчених елементів. Експериментальні дослідження проводились з застосуванням методів планування експерименту та математичної статистики. Основні висновки роботи узгоджуються з відповідними даними теоретичних та експериментальних досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8379
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d284.pdf20.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.