Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8381
Title: Визначення залишкових напружень і оцінка їх впливу на довговічність кільцевих зварних з'єднань трубопроводів
Authors: Драгілєв, А. В.
Keywords: трубопровід
кільцеве зварне з'єднання
розрахунково-експериментальний метод
залишкові напруження
довговічність
трубопровод
кольцевое сварное соединение
расчетно-экспериментальный метод
остаточные напряжения
долговечность
pipeline
circumferential welding joints
calculation-experimental method
residual stresses
longevity
Issue Date: 2006
Publisher: Львів
Abstract: Мета роботи - визначити залишкові 'напруження в кільцевих зварних з'єднаннях труб розрахунково-експериментальним методом з урахуванням двовимірного розподілу пластичних деформацій біля шва та структурних перетворень в зоні термічного впливу і оцінити їх вплив на довговічність МТ з дефектами при циклічному навантаженні. Відповідно до мети були поставлені такі задачі: розробити математичну модель розрахунково-експериментального визначення залишкових напружень в кільцевих зварних з'єднаннях труб з урахуванням неоднорідного розподілу і неодинакових зон колових і осьових пластичних деформацій вздовж осі труби і за її товщиною; - дослідити вплив ширини зон пластичних деформацій і їх градієнтів по товщині та довжині труби біля зварного шва на величину і характер розподілу залишкових напружень у трубопроводі; - використавши експериментальну інформацію, яку можна здобути електромагнітним методом, визначити залишкові напруження в зоні монтажного кільцевого зварного шва магістрального трубопроводу; - побудувати розрахункову модель для визначення впливу залишкових напружень на поширення втомних тріщин в стінках трубопроводів до їх критичних розмірів; - оцінити вплив зварювальних напружень на довговічність магістрального газопроводу з осьовим тріщиноподібним дефектом у зварному з'єднанні при циклічному навантаженні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8381
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d280.pdf14.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.