Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8383
Title: Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів
Authors: Друк, В. В.
Keywords: туризм
туристична сфера
державне регулювання туристичної сфери
гірський туризм
механізми державного управління гірським туризмом
tourism
tourist industry
public administration of the tourist industry
mountain tourism
mechanisms of public administration of mountain tourism
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Друк, Вікторія Василівна Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 26.07.12 / В. В. Друк. - Івано-Франківськ, 2012. - 209 с. - 181-209.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження полягає в удосконаленні теоретичних засад та виробленні практичних рекомендацій для органів державної влади й місцевого самоврядування щодо розвитку організаційного та правового механізмів у процесі державного регулювання гірського туризму в Україні. Для досягнення зазначеної мети дослідження поставлено такі завдання: - дослідити теоретичні та організаційно-правові основи державного регулювання туристичної сфери; - проаналізувати основні аспекти реалізації державної політики у сфері туризму; - вивчити сучасний стан та методичні засади державного регулювання гірського туризму; - визначити передумови організаційного та правового забезпечення гірського туризму в Україні на регіональному рівні; - запропонувати пріоритетні напрямки вдосконалення функціонування організаційного і правового механізмів державного регулювання гірського туризму на регіональному рівні; - виробити з врахуванням особливостей функціонування механізмів державного регулювання сільським туризмом у гірській місцевості рекомендації щодо їх розвитку і вдосконалення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8383
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d434.pdf11.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.