Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8387
Title: Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти
Authors: Євчук, О. В.
Keywords: штангова глибинно-насосна установка
динамограма
метод діагностування
давач навантаження
система діагностування
штанговая глубинно-насосная установка
динамограмма
метод диагностирования
датчик нагрузки
система диагностирования
beam pump unit
dynagraph
diagnostic method
load sensor
diagnostic system
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Євчук, Ольга Василівна Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 26.10.04 / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ, 2004. - 182 с. - 120-128.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вдосконалення динамометричного методу діагностування ШГНУ, що дозволить підвищити надійність їх експлуатації. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1. Проаналізувати типи дефектів ШГНУ і відомі методи їх діагностування, зосередивши увагу на динамометричних методах та технічних засобах їх реалізації. 2. Дослідити можливості вдосконалення динамометричних методів, зокрема за рахунок вибору оптимального способу формування вектора ознак та генерації еталонів технічних станів, а також одночасної оцінки рівня рідини в затрубному просторі свердловини, що дозволить підвищити достовірність діагностування та розширити область застосування динамометричних методів. 3. Розробити автоматизовані методи розпізнавання динамограм для обчислювальних систем нормальної та низької продуктивності. 4. Розробити технічні засоби та мікропроцесорну систему діагностування ШГНУ на основі вдосконалених динамометричних методів. 5. Провести промислову апробацію вдосконалених динамометричних методів та системи діагностування ШГНУ на нафтопромислах ВАТ "Укрнафта".
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8387
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d248.pdf8.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.