Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8398
Title: Геоінформаційна система регіонального просторового прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської області)
Authors: Журавель, О. М.
Keywords: зсув
зсувна небезпеки
чинники зсувоутворення
просторовий прогноз
геоінформаційна система
оползень
оползневая опасность
фактор оползнеобразования
пространственный прогноз
геоинформационная система
landslide
sliding hazard
the factor formation of landslide
the space forecast
a geoinformation system
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Журавель, Олександр Михайлович Геоінформаційна система регіонального просторового прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 01.11.13 / О. М. Журавель. - Івано-Франківськ, 2013. - 138 с. : іл., рис., табл. - 127-137.
Abstract: Метою досліджень є розробка геоінформаційної аналітичної системи просторового прогнозування розвитку та активізації зсувних процесів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1. Вибір та обґрунтування чинників розвитку зсувних процесів. 2. Оцінка на кількісному рівні інформативності обраних чинників. 3. Переведення на ймовірнісний рівень зсувної небезпеки. 4. Розробка методу автоматичного отримання кількісних значень чинників зсувної небезпеки з картографічних матеріалів. 5. Створення розрахункового модулю та візуалізація результатів у картографічному вигляді. Об'єкт дослідження - зсувні процеси, що породжують проблему виникнення надзвичайних ситуацій. Предмет дослідження - геологічне середовище на території Івано-Франківської області.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8398
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d493.pdf41.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.