Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8403
Title: Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки
Authors: Журавльов, О, Ю,
Keywords: працездатність
гальмо з рухомими фрикційними накладками
бурова лебідка
конструктивні та експлуатаційні параметри
методи керування
работоспособность
тормоз с подвижными фрикционными накладками
буровая лебедка
конструктивные и эксплуатационные параметры
элементы управления
work capacity
brake with mobile friction plates
drilling winch
structural and operational parameters
methods of control
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Журавльов, Олександр Юрійович Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової прмисловості" : Дата захисту 04.06.02 / О. Ю. Журавльов. - Івано-Франківськ, 2002. - 207 с. - 177-189.
Abstract: Розробка методики динамічного розрахунку стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками та високоефективних конструкцій пристроїв для систем охолодження його пар тертя. Мета досягається шляхом селекції основних теоретичних положень та проведенням експериментальних досліджень конструкції нетрадиційного гальма. Об'єкт дослідження. Нове стрічково-колодкове гальмо з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки та особливості його конструкції. Предмет дослідження. Динамічні процеси в стрічково-колодковому гальмі з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки. Методи дослідження. Дослідження проводилися з допомогою чисельних методів з використанням загальновідомих і оригінальних методик експериментальних досліджень. Під час теоретичних досліджень використовувалися основи теорій: тертя гнучких елементів, що охоплюють шків, - при обгрунтуванні особливостей процесу гальмування; коливань повзуна при стрибкоподібній зміні сил тертя - для визначення розрахункових залежностей пружних елементів; деформування стрижнів малої кривизни - при визначенні експлуатаційних параметрів гальма з врахуванням жорсткості гальмівної стрічки; кінетостатики - при оцінці динамічної навантаженості фрикційних вузлів; розрахунку та конструювання стрічково-колодкових гальм бурових лебідок і прийняття оптимальних рішень - при розробці пристроїв та систем високоефективного охолодження фрикційних вузлів гальма.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8403
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d197.pdf10.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.