Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8404
Title: Економіко-організаційне забезпечення управління промисловою безпекою праці на нафтогазовидобувних підприємствах
Authors: Загорняк, В. Б.
Keywords: промислова безпека праці
нафтогазовидобувне підприємство
система управління промисловою безпекою
витрати
економіко-математичні моделі
промышленная безопасность труда
нефтегазодобывающее предприятие
система управления промышленной безопасностью
затраты
экономико-математические модели
industrial labour safety
oil and gas extracting enterprises
management system by industrial safety
expenditures
economic-mathematical models
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Загорняк, Володимир Богданович Економіко-організаційне забезпечення управління промисловою безпекою праці на нафтогазовидобувних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.07.10 / В. Б. Загорняк. - Івано-Франківськ, 2010. - 202 с. - 191-202.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка науково обґрунтованої системи управління промисловою безпекою праці на нафтогазовидобувному підприємстві. У відповідності зі сформульованою метою ; дослідження були поставлені та розв'язані такі завдання: обґрунтовано доцільність використання поняття «промислова безпека праці» як системи, що забезпечує раціональну (з позицій збереження життя, здоров'я і працездатності працюючих) взаємодію людей з технічними засобами і навколишнім середовищем у сфері їх трудової діяльності; - проведено аналіз виробничого травматизму в нафтогазовидобувній галузі України; - побудовано моделі прогнозування витрат на виконання заходів з промислової безпеки праці на основі оцінки комплексного впливу її чинників (показників) на величину таких витрат; - розроблено моделі забезпечення управління промисловою безпекою праці з урахуванням технологічних аспектів виробництва, стану умов праці, оцінки травмобезпеки, в яких використано випадковий характер відхилень від нормального ходу виробничих процесів; - обґрунтовано і проаналізовано на прикладі нафтогазовидобувних управлінь «Бориславнафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз» принципи промислової безпеки, які визначають політику в галузі промислової безпеки праці; - запропоновано схему контролю виконання заходів із забезпечення промислової безпеки праці на нафтогазовидобувному підприємстві.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8404
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d367.pdf15.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.