Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8406
Title: Удосконалення техніки і технології проведення робіт з реконструкції і ремонту трубопроводів
Authors: Запухляк, В. Б.
Keywords: трубопровід
врізання
температурне поле
механічні властивості трубних сталей
допустимий тиск
трубопровод
врезка
температурное поле
механические свойства трубных сталей
допустимое давление
pipeline
hot tapping
temperature field
mechanical characteristic of pipe steel
allowable pressure
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Запухляк, Василь Богданович Удосконалення техніки і технології проведення робіт з реконструкції і ремонту трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.02.11 / В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ, 2010. - 162 с. - 128-138.
Abstract: Метою роботи є встановлення [закономірностей формування теплових полів в стінці трубопроводу під тиском та термопружності трубної сталі при реалізації способу безвогневого врізання. Вказана мета досягається через реалізацію наступних задач: 1. Створення безпечної та надійної техніки і технології безвогневого врізання в діючий трубопровід. 2. Дослідження формування температурного поля в стінці трубопроводу при дії рухомої зварювальної дуги як джерела тепла. 3. Дослідження зміни механічних властивостей трубних сталей при високих температурах. 4. Визначення напружено-деформованого стану стінки труби при дії високої температури і внутрішнього тиску. 5. Практична апробація запропонованого методу і технологій. Об'єкт дослідження: лінійна частина магістральних газопроводів і розгалужених мереж. Предмет дослідження: процеси в трубопроводі, що проходять при реалізації безвогневого методу врізання. Методи досліджень: теоретичні методи досліджень нестаціонарних температурних полів в стінці трубопроводу, викликаних дією рухомого точкового джерела, експериментальні дослідження залежностей механічних властивостей трубних сталей від температури, аналітичні методи оцінки міцності трубних сталей при дії високих температур і внутрішнього тиску, методи апробації результатів досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8406
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d384.pdf19.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.