Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8407
Title: Економічний механізм енергозбереження газотранспортних підприємств
Authors: Запухляк, І. Б.
Keywords: енергозбереження
економічний механізм енергозбереження підприємства
потенціал енергозбереження
ефективність функціонування економічного механізму енергозбереження
энергосбережение
топливо-энергетические ресурсы
экономический механизм энергосбережения предприятия
потенциал энергосбережения
эффективность функционирования экономического механизма энергосбережения
energy conservation
fuel and energy resources
economical mechanism of energy conservation of the enterprise
energy conservation potential
efficiency of energy conservation economical mechanisms functioning
Issue Date: 2010
Publisher: Київ
Citation: Запухляк, Іванна Богданівна Економічний механізм енергозбереження газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.03.10 / І. Б. Запухляк. - К., 2010. - 245 с. - 228-245.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень формування та функціонування ЕМЕ та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення на вітчизняних газотранспортних підприємствах. Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження: - з'ясувати сутність та структуру ЕМЕ на мікрорівні, що дозволить зорієнтувати складові механізму на раціональне використання ПЕР у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств; - розробити методичний підхід щодо оцінювання ефективності функціонування ЕМЕ газотранспортних підприємств для виявлення резервів його подальшого вдосконалення; - дослідити зміст, елементну побудову та особливості використання потенціалу енергозбереження підприємств транспортування природного газу як матеріальної основи формування ЕМЕ; - виявити та дослідити характер впливу факторів формування та функціонування ЕМЕ газотранспортних підприємств для визначення міри їх впливу на енергомісткість транспортування газу; - обґрунтувати взаємозв'язок економічних стимулів раціонального використання ПЕР та величини їх економії на підприємствах транспортування
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8407
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d357.pdf18.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.