Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8420
Title: Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності
Authors: Зейкан, О. Ю.
Keywords: геологічний розріз
інтегральна інтерпретація
геолого-геофізична модель
модель початкового наближення
обернена задача
соляні штоки
теригенні та карбонатні комплекси
пряма задача
гравірозвідка
прогноз нафтогазоносності
геологический разрез
интегральная интерпретация
геолого¬геофизическая модель
модель начального приближения
обратная задача
соляные штоки
терригенные и карбонатные комплексы
прямая задача
гравиразведка
прогноз нефтегазоносности
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зейкан, Олександр Юрійович Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 14.10.11 / О. Ю. Зейкан. - Івано-Франківськ, 2011. - 221 с. - 208-221.
Abstract: Мета і завдання досліджень - створення просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі глибинної будови центральної частини ДДз як основи для визначення перспектив нафтогазоносності та нових напрямків нафтогазопошукових робіт. Об'єкт досліджень - територія центральної частини ДДз з позиції перспектив її нафтогазоносності. Предмет досліджень - просторова інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини ДДз, якісно і кількісно узгоджена з всіма наявними геолого-геофізичними даними. Методи досліджень: - аналіз і систематизація геолого-геофізичної інформації; - метод геологічної аналогії; - методи статистичного аналізу експериментальних даних; - методи математичного опису складнопобудованих моделей геологічного середовища; - математичні методи чисельного розв'язку прямої лінійної просторової задачі гравірозвідки; - математичні методи інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних для пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8420
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d408.pdf68.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.