Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8424
Title: Контроль вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів
Authors: Іванишин, В. П.
Keywords: вібраційний стан
ГПА
контроль
трубопровідна обв’язка
вейвлет -перетворення
система контролю
кореляційна матриця
vibrational state
gas-pumping aggregate
control
pipeline manifold
wave-let transformation
the checking system
correlation matrix
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Іванишин, Володимир Петрович Контроль вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 25.02.05 / В. П. Іванишин. - Івано-Франківськ, 2004. - 191 с. - 146-158.
Abstract: Забезпечення більш повного використання ресурсу закладеного в ГПА, включаючи ТО, та підвищення ефективності його експлуатації за рахунок оперативної і вірогідної інформації про фактичний Технічний стан, який визначається розробленими методом вібраційного ! контролю та стратегією оптимального розташування вібродавачів на корпусі ГПА. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: - проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку методів і засобів діагностування ГПА; - провести теоретико-експериментальні дослідження методу вібраційного контролю ТО ГПА; - розробити методичне, технічне і програмне забезпечення експериментальних досліджень вібраційного стану ГПА; - розробити стратегію оптимального розташування вібродавачів на корпусі ГПА для контролю його вібростану; - вдосконалити метод обробки діагностичного параметру вібраційного стану ГПА; - розробити систему контролю вібраційного стану ГПА і її програмного забезпечення та програмного забезпечення методики підбалансування роторів ГПА.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8424
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d257.pdf22.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.