Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8430
Title: Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцності кільцевих зварних стиків різнотовщинних труб магістральних нафтогазопроводів
Authors: Іванчук, О. О.
Keywords: трубопровід
кільцеві зварні з’єднання ранотовщинних труб
розрахунково-експериментальний метод
залишкові напруження
статична міцність
трубопровод
кольцевое сварное соединение разнотолщинных труб
расчетно-экспериментальный метод
остаточные напряжения
статическая прочность
pipeline
circumferential welded joint of different thickness pipes
design-experimental method
residual stresses
static durability
Issue Date: 2008
Publisher: Львів
Citation: Іванчук, Олександр Олексійович Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцності кільцевих зварних стиків різнотовщинних труб магістральних нафтогазопроводів : дис. ... канд. техн. наук, : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 09.12.08 / О. О. Іванчук. - Львів, 2008. - 173 с. - 146-167.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є визначення залишкових напружень в кільцевих зварних з'єднаннях різнотовщинних труб МТ розрахунково-експериментальним методом з урахуванням двовимірного розподілу технологічних пластичних деформацій біля шва і оцінка їх впливу на статичну міцність магістральних трубопроводів з тріщиноподібними дефектами в зоні зварного шва. Вказана мета досягається шляхом реалізації таких задач: - для відтворення рівня і розподілу залишкових напружень в зонах кільцевих зварних з'єднань різнотовщинних труб МТ з використанням експериментальної інформації, отриманої неруйнівними методами, розробити розрахункову модель напруженого стану таких з'єднань; - дослідити вплив ширини зон термопластичних деформацій та їх зміни за товщиною і довжиною різнотовщинних труб біля зварного шва на рівень і розподіл залишкових напружень у трубопроводі; - створити устаткування для експериментального визначення і аналізу характеристик напруженого стану в зоні кільцевих зварних з'єднань різнотовщинних труб МТ неруйнівними методами; - на основі розрахункових співвідношень і експериментальних даних, отриманих електромагнітним методом та методом спекл-інтерферометрії обчислити залишкові напруження в зоні кільцевого зварного шва різнотовщинних труб МТ; - оцінити вплив залишкових напружень на статичну міцність ділянок магістральних трубопроводів з дефектами типу тріщин в зоні зварного з'єднання різнотовщинних труб. Об'єкт дослідження. Зварні кільцеві з'єднання різнотовщинних труб магістральних трубопроводів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8430
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d333.pdf15.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.