Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8438
Title: Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами : кол. моногр. / Петренко В. П., Полянська А. С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с. : рис., табл.
Abstract: У монографії' розглянуто теоретичні та практичні проблеми управління процесами реформування економіки України в перехідному періоді, спрямовані на підвищення ефективності та розвитку вітчизняних підприємств, зокрема нафтогазового комплексу України, регіонального сектору. Звернено увагу на використання сучасних управлінських технологій як інструментів стратегічного, фінансового, інвестиційного, кадрового, логістичного, екологічного, регіонального та інноваційного менеджменту для управління галузевим та регіональним розвитком. Підкреслено та обгрунтовано, що розглянуті у монографії сучасні технології управління спрямовані на пошук та вибір шляхів подолання кризових явищ у розвитку вітчизняних підприємств, особливу увагу приділено обгрунтуванню шляхів розвитку підприємств ПЕК та регіону. Виконані викладачами кафедри менеджменту і адміністрування дослідження відповідають напрямам їх наукових досліджень у межах кафедральної держбюджетної тематики Інституту економіки і управління у нафтогазовому комплексі. Результати проведених досліджень мають як теоретичну, так і практичну цінність, що знайшло підтвердження в цілому ряді публікацій у фахових виданнях і апробаціях на рівні вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференцій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8438
ISSN: 978-966-694-245-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7614s.pdf18.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.