Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8439
Title: Метод реконструкції зображень внутрішньої структури об'єктів контролю з використанням алгоритму зворотного проектування
Authors: Кабанова, О. В.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кабанова, Олена Володимирівна Метод реконструкції зображень внутрішньої структури об'єктів контролю з використанням алгоритму зворотного проектування : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 21.11.04 / О. В. Кабанова. - Івано-Франківськ, 2004. - 167 с. - 141-152.
Abstract: Метою роботи є удосконалення методів і засобів математичного та комп'ютерного моделювання та обчислювальних методів при реконструкції зображення, які б дозволили зменшити час відновлення зображення об'єкту у тривимірному просторі зі збереженням якості реконструйованого зображення. Для реалізації даної мети в дисертації необхідно вирішити наступні завдання: 1) Проаналізувати рівняння взаємодії моно- і поліхроматичного рентгенівського променя з речовиною об'єкта з врахуванням можливих спотворень отримуваних проекційних даних; 2) Дослідити залежність значення функції тривимірного зображення від проекційних даних; 3) Реалізувати метод тривимірної реконструкції зображення та дослідити його комплексність; 4) Побудувати математичну модель томографічного сканування, яка пов'язує інтенсивність рентгенівського випромінювання з проекційними значеннями. 5) Розробити програмну і технічну реалізацію методу та провести експериментальні дослідження процесу реконструкції зображення. Об'єкт дослідження - внутрішня структура та склад виробів, металевих і неметалевих конструкцій, габарити яких не перевищують допустимі межі технічних томографів, у тому числі дефекти цієї структури, та зображення, отримане в результаті просвічування рентгенівським променем (рентгенівський образ об'єкта).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8439
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d250.pdf9.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.