Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8440
Title: Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)
Authors: Камаєва, І. О.
Keywords: аеротехногенне забруднення
солевідвал
концентрація
розсіювання шкідливих речовин
математична модель
дифузія солей
водопроникність ґрунтів
інфільтрація
аэротехногенное загрязнение
солеотвал
концентрация
рассеивание вредных веществ
математическая модель
диффузия солей
водопроницаемость почв
инфильтрация
aerotechnogenical contamination
salt dumpes
concentration
harmful matters dispersion
mathematical model
diffusion of salts
water permeability of soils
infiltration
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Камаєва, Інесса Олегівна Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 12.03.09 / І. О. Камаєва. - Івано-Франківськ, 2009. - 176 с. - 162-176.
Abstract: Метою роботи є розробка та реалізація науково-технічних рішень з підвищення екологічної безпеки в межах території впливу гірничо-хімічних підприємств в умовах аеротехногенного забруднення довкілля. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання: - провести аналіз сучасних досягнень із вирішення проблеми екологічної безпеки в районах розташування гірничо-хімічних виробництв; - розробити методику на основі математичного моделювання для прогнозування рівня аеротехногенного забруднення компонентів навколишнього середовища; - оцінити масштаби аеротехногенного забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод шляхом польових та експериментальних досліджень; - розробити заходи зі зменшення впливу викидів шкідливих речовин калійних виробництв; - удосконалити метод очищення повітря робочої зони від пилу під час транспортування і в процесі переробки калійних руд та випробувати у виробничих умовах втоматизовану установку для боротьби з пилом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8440
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d337.pdf13.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.