Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8441
Title: Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону
Authors: Каменєв, С. В.
Keywords: життєдіяльність регіону
природна монополія
державне управління
теплозабезпечення регіону
державна програма
тарифи
livelihoods in the region
a natural monopoly
public administration
Heating region
the state program
tariffs
Issue Date: 2012
Publisher: Одеса
Citation: Каменєв, Сергій Володимирович Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 18.05.12 / С. В. Каменєв. - Одеса, 2012. - 231 с. - 177-199.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад формування державно-управлінської моделі стабілізації діяльності теплоенергетичної галузі регіону та розробці інформаційно-аналітичного програмного комплексу її практичної реалізації органами публічної влади. Відповідно до основної мети дисертаційної роботи було визначено та вирішувалися такі завдання: - дослідити теоретичні та організаційно-правові основи життєзабезпечення регіону, закономірності формування природних монополій, принципи і механізми регулювання ринку товарів і послуг у сфері житлово-комунального господарства; - виявити особливості державного управління засобами життєзабезпечення регіону в умовах розвитку ринкових відносин; - оцінити сучасний стан функціонування та розвитку теплоенергетичної галузі на прикладі Одеської області; - здійснити комплексний аналіз діючих механізмів реформування і реалізації антикризової стратегії розвитку теплоенергетичної галузі регіону; - обґрунтувати концептуальні засади розвитку організаційно-правового та економічного механізмів державного управління теплоенергетичною галуззю регіону в умовах ринкових відносин; - розробити інформаційно-аналітичну модель автоматизованої системи управління процесом теплопостачання на регіональному рівні; - розробити проект програми стабілізації діяльності теплоенергетичного господарства регіону та практичні рекомендації щодо його реалізації органами публічної влади.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8441
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d429.pdf158.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.