Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8449
Title: Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу
Authors: Киба, Л. М.
Keywords: виробничі запаси
матеріально-технічні ресурси
газовидобувні та газотранспортні підприємсгва
контролінг
управлінська звітність
матеріально-технічне забезпечення
производственные запасы
материально-технические ресурсы
газодобывающие и газотранспортные предприятия
контроллинг
управленческая отчетность
материально-техническое обеспечение
productive supplies
material and technical resources
gas production and gas transportation enterprises
controlling
management reporting
material and technical supplying
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Киба, Леся Миколаївна Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтової і газової промисловості)" : Дата захисту 05.03.09 / Л. М. Киба. - Івано-Франківськ, 2008. - 232 с. - 217-232.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є поглиблення теорії та узагальнення практичних розробок щодо управління багатономенклатурними виробничими запасами при видобуванні та транспортуванні природного газу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - уточнити тлумачення категорії «виробничі запаси» з урахуванням особливостей їхньої функціональної участі у виробничому циклі; - проаналізувати підходи до класифікації виробничих запасів та систематизувати класифікаційні ознаки відповідно до цілей функцій управління виробничими запасами для сфери видобування та транспортування природного газу; - виявити зв'язок між загальною стратегією підприємства та стратегічними І цілями сфери управління виробничими запасами МТР, здійснивши економічну оцінку організації управління виробничими запасами на підприємствах видобування та транспортування природного газу; - розвинути функції управління виробничими запасами МТР на засадах застосування функціонального підходу та оптимізації їхніх обсягів шляхом нормування; - проаналізувати обсяги виробничих запасів МТР за напрямами використання у виробничих програмах газовидобувних та газотранспортних підприємств та встановити етапність планування оборотних коштів для створення таких запасів; - удосконалити систему звітності та контролю з оцінювання обсягів виробничих запасів на досліджуваних суб'єктах господарювання в сучасних умовах; підготувати засади для моделювання організаційно-економічного забезпечення управління виробничими запасами на підприємствах видобування та транспортування природного газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8449
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d335.pdf14.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.