Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8450
Title: Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу
Authors: Кісь, С. Я.
Keywords: економічна безпека
показники-індикатори
контролінг якості
якість персоналу
показники якості
якість діяльності
управління економічною безпекою
экономическая безопасность
показатели-индикаторы
контролинг качества
качество персонала
показатели качества
качество деятельности
управления экономической безопасностью
economic security
indices and indicators
quality control
quality of personnel
quality indicators
quality of activity
economic security management
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кісь, Святослав Ярославович Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 23.09.10 / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ, 2010. - 246 с. : 222-246.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних і прикладних підходів до управління економічною безпекою підприємств та підвищення її рівня. Досягнення мети дослідження реалізується через вирішення наступного переліку завдань: з'ясувати сутність, поняття та структуру економічної безпеки; ідентифікувати ключові характеристики галузей та їх підприємств як об'єктів управління економічною безпекою; удосконалити методичні підходи для дослідження економічної безпеки підприємств; розробити концептуальну модель, технології та інструменти управління економічною безпекою підприємств на засадах якості; дослідити якісні критерії, кількісні показники і тенденції економічної безпеки підприємств; розробити шляхи удосконалення процесів і процедур управління якістю функціонування підприємств як ключового чинника їх економічної безпеки; сформувати стратегічні напрями гарантування економічної безпеки нафтогазової галузі України на основі управління якістю діяльності її підприємств.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8450
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d369.pdf14.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.