Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКниш, П. В.-
dc.date.accessioned2021-04-15T12:41:53Z-
dc.date.available2021-04-15T12:41:53Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationКниш, Павло Васильович Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 04.12.14 / П. В. Книш. - Івано-Франківськ, 2014. - 243 с. : табл. - 196-237.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8453-
dc.description.abstractМетою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад формування системи сучасних управлінських технологій у державному управлінні України. Мету дослідження реалізовано внаслідок розв'язання таких завдань: визначити змістове наповнення поняття «технології управління», а також їх класифікацію, обґрунтувати важливість їх системного впровадження в державному управлінні; з'ясувати суть та особливості оцінки організаційної зрілості в органах державного управління; розкрити зміст компетентнісного підходу в системі державного управління, зокрема висвітлити зв'язок управлінських компетенцій між собою та з методами їх оцінки, а також визначити взаємний порядок застосування цих методів. охарактеризувати сутність сучасних управлінських технологій, які доцільно використати для вдосконалення діяльності системи державного управління. дослідити організаційні умови впровадження управлінських технологій в Україні з урахуванням досвіду інших країн; обґрунтувати взаємозв'язок управлінських технологій, структурувати їх та запропонувати модель послідовності їхнього застосування в рамках системи державного управління України. Об'єктом дослідження є функціонування системи державного управління України.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectуправлінські технологіїuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subjectорганізаційна зрілістьuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectуправлінські компетенціїuk_UA
dc.subjectметоди оцінкиuk_UA
dc.subjectгосударственное управлениеuk_UA
dc.subjectуправленческие технологииuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subjectорганизационная зрелостьuk_UA
dc.subjectкомпетентностный подходuk_UA
dc.subjectуправленческие компетенцииuk_UA
dc.subjectметоды оценкиuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectmanagerial technologiesuk_UA
dc.subjectsystemuk_UA
dc.subjectorganizational maturityuk_UA
dc.subjectcompetence approachuk_UA
dc.subjectmanagerial competencesuk_UA
dc.subjectmethods of assessmentuk_UA
dc.titleТеоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні Україниuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d528.pdf14.19 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.