Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8453
Title: Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України
Authors: Книш, П. В.
Keywords: державне управління
управлінські технології
система
організаційна зрілість
компетентнісний підхід
управлінські компетенції
методи оцінки
государственное управление
управленческие технологии
система
организационная зрелость
компетентностный подход
управленческие компетенции
методы оценки
public administration
managerial technologies
system
organizational maturity
competence approach
managerial competences
methods of assessment
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Книш, Павло Васильович Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 04.12.14 / П. В. Книш. - Івано-Франківськ, 2014. - 243 с. : табл. - 196-237.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад формування системи сучасних управлінських технологій у державному управлінні України. Мету дослідження реалізовано внаслідок розв'язання таких завдань: визначити змістове наповнення поняття «технології управління», а також їх класифікацію, обґрунтувати важливість їх системного впровадження в державному управлінні; з'ясувати суть та особливості оцінки організаційної зрілості в органах державного управління; розкрити зміст компетентнісного підходу в системі державного управління, зокрема висвітлити зв'язок управлінських компетенцій між собою та з методами їх оцінки, а також визначити взаємний порядок застосування цих методів. охарактеризувати сутність сучасних управлінських технологій, які доцільно використати для вдосконалення діяльності системи державного управління. дослідити організаційні умови впровадження управлінських технологій в Україні з урахуванням досвіду інших країн; обґрунтувати взаємозв'язок управлінських технологій, структурувати їх та запропонувати модель послідовності їхнього застосування в рамках системи державного управління України. Об'єктом дослідження є функціонування системи державного управління України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8453
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d528.pdf14.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.