Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8455
Title: Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України
Authors: Ковальов, В. Г.
Keywords: механізми державного управління
національна безпека
транспортна безпека
система забезпечення транспортної безпеки
національні інтереси
ризик
загроза
mechanisms of public administration
national safety
transport safety
system of providing transport safety
national interests
risk
threat
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровськ
Citation: Ковальов, Віктор Георгійович Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / В. Г. Ковальов. - Дніпропетровськ, 2011. - 255 с. - 229-255.
Abstract: Метою дисертації є теоретичне обґрунтування механізмів державного управління забезпеченням транспортної безпеки й розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх удосконалення. Відповідно до названої мети було поставлено такі завдання: - встановити рівень дослідженості проблеми державного управління транспортною безпекою та уточнити понятійно-категорійний апарат, зокрема проаналізувати та встановити взаємозв'язок категорій: «національна безпека», «державна безпека», «безпека», «небезпека», «ризик», «загроза», «виклик», під час операціоналізації понять «транспортна безпека», «механізми державного управління транспортною безпекою», «механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки»; - визначити функціональне навантаження органів державної влади в системі забезпечення транспортної безпеки на центральному, регіональному та місцевому рівнях; обґрунтувати теоретико-методологічні основи виділення структурних та функціональних компонентів транспортної безпеки, ідентифікації та структуризації потенційних і реальних загроз національним інтересам в транспортній галузі; - розробити систему показників рівня транспортної безпеки, визначити рівень припустимого та прийнятного ризику в транспортній галузі та специфічні зони ризику за видами транспорту: авіаційного, залізничного, автомобільного, водного та особливості забезпечення відповідної транспортної безпеки; - визначити організаційно-правові механізми державного управління транспортною безпекою та розробити проект цільової Програми забезпечення транспортної безпеки України; - на підставі аналізу європейського досвіду запропонувати напрями удосконалення механізмів державного управління у сфері забезпечення транспортної безпеки та сформулювати рекомендації щодо їх впровадження.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8455
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d404.pdf14.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.