Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8456
Title: Методологічні основи підвищення ефективності визначення газонасичення складнопобудованих порід-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин
Authors: Коваль, Я. М.
Keywords: коефіцієнт газонасичення
складнопобудована порода-колектор
каротаж
модель електропровідності
питомий електричний опір
структура порового простору
глинисто-карбонатний цемент
час життя теплових нейтронів
gas saturation coefficient
complex-built reservoir rock
the model of electrical conductivity
specific electrical resistance
the structure of porous space
argillaceous-carbonate cement
lifetime of thermal neutrons
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Коваль, Ярослав Миколайович Методологічні основи підвищення ефективності визначення газонасичення складнопобудованих порід-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 20.04.12 / Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ, 2012. - 210 с. - 144-158.
Abstract: Головною метою роботи є розроблення методологічних основ обробки та інтерпретації геофізичних даних, що підвищить достовірність визначення коефіцієнта газонасичення складнопобудованих порід-колекторів. Для досягнення мети необхідно було розв'язати такі задачі: - дослідити можливість кількісної оцінки впливу структури порового простору газонасичених порід-колекторів на їх питомий електричний опір; - створити модель електропровідності мономіктових неглинистих пісковиків з врахуванням впливу структури порового простору колектора на питомий електричний опір гірських порід; дослідити можливість врахування впливу води, зв'язаної пілітизованими зернами поліміктових глинистих пісковиків на їх електропровідність; створити модель електропровідності поліміктових глинистих пісковиків з врахуванням ступеня пілітизації зерен їх мінерального складу; - розробити новий спосіб врахування мінливості пропорцій глинистої і карбонатної компонент у цементі газонасичених порід-колекторів на їх питомий електричний опір при створенні моделі електропровідності; - розробити новий спосіб врахування неоднорідності мінерального складу скелету і глинисто-карбонатного цементу газонасичених пластів-колекторів для розрахунку часу життя теплових нейтронів у твердій фазі гірської породи при визначення коефіцієнта газонасичення за даними ШНК.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8456
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d425.pdf30.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.