Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8457
Title: Розробка і впровадження вібродіагностичних систем для компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій
Authors: Козак, В. Р.
Keywords: діагностика
вібродіагностика
компресорна установка
диагностика
вибродиагностика
компрессорная установка
diagnostics
vibradiagnostik
Issue Date: 2000
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Козак, Володимир Романович Розробка і впровадження вібродіагностичних систем для компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 31.05.00 / В. Р. Козак. - Івано-Франківськ, 2000. - 128 с. - 110-121.
Abstract: Метою і задачами дослідження роботи є розробка методів і засобів діагностики КУ АГНКС, які дозволяють здійснювати оперативний контроль технічного стану без зупинки агрегатів і не допускають аварійних ситуацій на АГНКС. Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних задач: - аналіз показників надійності експлуатації КУ АГНКС різних типів на основі параметрів їх експлуатації; дослідження динаміки процесів в КУ АГНКС, які визначають їх віброактивність; експериментальні дослідження, з метою визначення вібраційних характеристик основних вузлів КУ АГНКС; - розробка методів та алгоритмів моделювання та ідентифікації технічного стану основних елементів КУ АГНКС; - розробка принципів формування системи вібродіагностування КУ АГНКС; - створення приладів і систем діагностування КУ та впровадження їх на АГНКС України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8457
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d177.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.