Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8460
Title: Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну
Authors: Колодій, І. В.
Keywords: акваторія Причорноморського ВНБ
водонапірна система
вуглеводневі гази
газопарові системи
газові родовища
гідрогеохімія
геобаричні умовини
конденсаційні води
міграція
гідрогеологічні ознаки газонафтоносності
акватория Причерноморского ВНБ
водонапорная система
углеводородные газы
газопаровые системы
газовые месторождения
гидрогеохимия
геобарические условия
конденсационные воды
миграция
гидрогеологические критерии нефтегазоносности
Issue Date: 2002
Publisher: Львів
Citation: Колодій, Іванна Володимирівна Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.03.03 / І. В. Колодій. - Львів, 2002. - 253 с. - 240-253.
Abstract: Головною метою дослідження є наукове обґрунтування моделі формування, розміщення і збереження газових і газоконденсатних родовищ та гідрогеологічних і гідрогеохімічних ознак нафтогазоносності акваторії Північнопричорноморського ВНБ. Цьому підпорядковані задачі дослідлсешія—з'ясувати гідрогеохімічні, газогідрогеохімічні та термобаричні особливості акваторії; визначити природу і умовини формування підземних вод та їх роль у газонагромадженні; виявити специфічні гідрогеологічні і гідрогеохімічні ознаки газових і газоконденсатних родовищ. Об'єкт дослідження: газоносна акваторія Північнопричорноморського водонапірного басейну. Предмет дослідження: гідрогеохімічні, газогеохімічні та геотермобаричні особливості акваторії Північнопричорноморського ВНБ і умовини утворення ГР і ГКР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8460
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d210.pdf27.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.