Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8461
Title: Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району
Authors: Колос, В. Я.
Keywords: ніпровсько-Донецька нафтогазоносна область
Охтирський нафтогазопромисловий район
нафтогазоперспективні та прогнозно-перспективні об'єкти
рейтингова оцінка
перспективи нафтогазоносності
Днепровско-Донецкая нефтегазоносная область
Ахтырский нефтегазопромысловый район
нефтегазоперспективные
прогнозно-перспективные объекты
рейтинговая оценка
перспективы нефтегазоносности
Dnieper-Donets-oil-gas-bearing area
Okchtyrsky oil-gas-productional region
oil-gas-perspective objects
prediction-perspective objects
rating
oil-gas-bearing perspectives
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Колос, Володимир Ярославович Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району : дис.... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 16.10.03 / В. Я. Колос. - Івано-Франківськ, 2003. - 221 с. - 183-203.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є наукове обгрун-тування пріоритетних напрямків ГРР на нафту і газ з метою нарощування ресурсної бази ВВ і розробка пропозицій щодо реалізації нафтогазового потенціалу ОНГПР. Для реалізації цієї мети ставились і вирішувались наступні завдання: - визначення особливостей геологічної будови території ОНГПР; - проведення нафтогазогеологічного районування, визначення трендів нафто¬носності (зон нафтогазонакопичення); - якісна оцінка перспектив нафтогазоносності та районування території ГПР за ступенем нафтогазоперспективності; - кількісна оцінка нерозвіданих ресурсів ВВ у районі; - аналіз фонду та рейтингова оцінка нафтогазоперспективних (НГПО) і ранжування прогнозно-перспективних складнопобудованих об'єктів (ППСО); - визначення пріоритетних напрямків та першочергових об'єктів для прове-дення ГРР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8461
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d222.pdf37.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.