Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8462
Title: Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій
Authors: Кольцов, С. В.
Keywords: Північнокримський рифтогенний прогин
сейсмостратиграфія
структурно-літологічний поверх
тектонічне порушення
хвильова картина
нафтогазоперспективні структури
відклади крейдового віку
Северокрымский рифтогенный прогиб
петрофизические характеристики
сейсмостратиграфия
структурно-литологическкй этаж
тектоническое нарушение
рисунок сейсмической записи
волновое поле
сейсмофация
нефтегазоперспективные структуры
отложения мелового возраста
МОГТ
комплексирование
North-Crimean rift flexure
seismostratigraphics
structural-lithological layers
tectonic faults
wave pattern
oil-and-gas perspective objects
deposits of cretaceous age
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кольцов, Сергій Віталійович Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.02.08 / С. В. Кольцов. - Івано-Франківськ, 2007. - 266 с. : 236-259.
Abstract: Основною метою є наукове обгрунтування та розробка сейсмостратиграфічних критеріїв вивчення глибинної будови нафтогазоперспективних літодинамічних комплексів і локальних об'єктів та визначення перспектив нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій. Основними завданнями досліджень для досягнення поставленої мети с: розробка геолого-геофізичної та сейсмостратиграфічної моделі структурно-літологічних поверхів осадового чохла Південного регіону України; розробка сейсмостратиграфічних критеріїв визначення кінематики тектонічних порушень; визначення особливостей геологічної будови і нафтогазоносності відкладів крейдового віку Північнокримського рифтогенного прогину; проведення сейсмостратиграфічної класифікації нафтогазоперспективних струкутр (НГПС) з визначенням принципів їх розміщення на території рифту; обгрунтування пріоритетних напрямків та першочергових структур для проведення ГРР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8462
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d315.pdf84.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.