Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8464
Title: Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт
Authors: Копей, В. Б.
Keywords: колона насосних штанг
смоло-парафінисті утворення
протектор для насосних штанг
штангообертач
склопластикова насосна штанга
муфтове з’єднання насосних штанг
колонна насосных штанг
смоло-парафиновые образования
протектор для насосных штанг
штанговращатель
стеклопластиковая насосная штанга
муфтовое соединение насосных штанг
sucker rods column
resin-paraffin formations
ptector for sucker rods
rod rotator
threaded and pressure conn
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Копей, Володимир Богданович Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.10.04 / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ, 2004. - 179 с. - 162-171.
Abstract: Метою роботи є підвищення довговічності колони насосних штанг та попередження ускладнень, пов'язаних з СПУ, шляхом розробки комплексу обладнання для підвищення ресурсу колони насосних штанг та боротьби з СПУ. Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні задачі: 1 .Проаналізувати причини відмов колони насосних штанг, вплив різних експлуатаційних чинників на частоту відмов колони при видобутку парафінистих нафт. 2.На основі аналізу існуючих аналогів розробити комплекс обладнання для підвищення ресурсу колони насосних штанг та боротьби з СПУ, запропонувати наукові принципи його проектування. 3.Експериментально дослідити характер зміни експлуатаційних характеристик елементів штангової колони при специфічних умовах експлуатації, зумовлених СПУ, та розробити способи підвищення ресурсу склопластикових насосних штанг та муфтових різьбових з'єднань насосних штанг. 4.Розробити метод прогнозування ресурсу сталевих насосних штанг з тріщиною при рівномірному обертанні колони та метод прогнозування ресурсу штангових муфт. 5.Провести промислові випробування і визначити економічну ефективність обладнання для підвищення ресурсу колони насосних штанг та боротьби з СПУ: склопластикових насосних штанг, насосних штанг з протекторами-скребками і штангообертачів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8464
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d245.pdf44.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.