Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8468
Title: Удосконалення безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів для контролю їх ізоляційного покриття
Authors: Костів, Б. В.
Keywords: підземний трубопровід
ізоляція
вимірювання
струм
напруженість магнітного поля
похибка
випробування
нейронна мережа
спосіб
умовні рівняння
нормальні рівняння
insulation
underground pipeline
measuring
current
tension of the magnetic field
error
test
neuron network
algorithm
conditional equations
normal equations
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Костів, Богдан Володимирович Удосконалення безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів для контролю їх ізоляційного покриття : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 18.06.10 / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ, 2010. - 246 с. - 152-160.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів шляхом підвищення точності і продуктивності процесу безконтактного визначення цих струмів. Відповідно до цієї мети необхідно вирішити такі задачі: - здійснити аналіз існуючих підходів щодо безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів і щодо впливу різних факторів на процес визначення цих струмів; - розробити удосконалений спосіб безконтактного визначення струму в стінці одного підземного трубопроводу на основі однократних вимірювань напруженості магнітного поля без необхідності розміщення магнітних антен в перпендикулярній до осі трубопроводу площині; - розробити способи безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів шляхом удосконалення методики отримання значень точок профілів горизонтальної складової напруженості магнітного поля та їх опрацювання з використанням штучних нейронних мереж та умовно-нормальних рівнянь; - розробити удосконалену інформаційно-вимірювальну систему для безконтактного визначення струмів у стінках підземних трубопроводів з реалізацією в ній запропонованих способів визначення струмів; - здійснити метрологічний аналіз розроблених способів і системи безконтактного визначення струмів у стінках підземних трубопроводів та розробити установку для експериментального дослідження метрологічних характеристик розробленої та подібних систем; - провести лабораторні, польові і промислові випробування розробленої системи безконтактного визначення струмів в стінках підземних трубопроводів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8468
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d363.pdf17.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.