Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8469
Title: Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу
Authors: Костів, В. В.
Keywords: компресор
циліндр
перетин негерметичності
узагальнений діагностичний параметр
обслуговування
компрессор
цилиндр
сечение негерметичности
обобщенный диагностический параметр
обслуживание
the compressor
barrel
section ungermethy
generalised diagnostic argument
servicing
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Костів, Василь Васильович Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.12.03 / В. В. Костів. - Івано-Франківськ, 2003. - 164 с. : 154-163.
Abstract: Розробка і вдосконалення методів технічної діагностики ПГПА для КС систем підземного зберігання газу, для забезпечення перекачування заданих об"ємів газу і зниження питомих витрат на компримування. Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних задач: 1. Визначення вузлів поршневих газоперекачувальних агрегатів, відмови яких призводять до зниження продуктивності й ефективності КС і побудова математичної моделі компресорного циліндра для умов роботи агрегатів на КС системи ПСГ, що дозволяє ідентифікувати параметри відмов вузлів; 2. Визначення узагальненого параметра технічного стану компресора відповідно до технології перекачування газу КС; 3. Оцінка енерговитрат на КС за величинами параметрів відмов і розробка методу своєчасного призначення ремонтно-відновних операцій; 4. Розробка простих, недорогих методів діагностування вузлів, що забезпечують підвищення середніх у часі продуктивності й ефективності КС; 5. Експериментальне дослідження розроблених методів діагностики на компресорній станції підземного сховища газу. Об"єкт дослідження: поршневі газоперекачувальні агрегати компресорних станцій підземних сховищ газу. Предмет дослідження: діагностування стану компресорних циліндрів ПГПА. Методи дослідження: методи математичного моделювання газотермо-динамічних процесів в циліндрах ПГПА, проведення наукового експерименту, статистична обробка експлуатаційних параметрів роботи агрегату.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8469
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d227.pdf6.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.