Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8470
Title: Удосконалення ультразвукового методу внутрішньотрубної діагностики магістральних трубопроводів
Authors: Котурбаш, Т. Т.
Keywords: ультразвуковий контроль
внутрішньотрубна діагностика
безконтактний перетворювач
погоджувальний елемент
акустичний імпеданс
ультразвуковой контроль
внутритрубная диагностика
бесконтактный преобразователь
согласующий елемент
акустический импеданс
ultrasonic testing
internal pipeline diagnosis
non-contact transducer
matching element
acoustic impedance
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Котурбаш, Тарас Тарасович Удосконалення ультразвукового методу внутрішньотрубної діагностики магістральних трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.02.13 / Т. Т. Котурбаш. - Івано-Франківськ, 2013. - 198 с. - 124-134.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні актуальної науково-практичної задачі в галузі приладів та методів неруйнівного контролю - удосконалення ультразвукового методу внутрішньотрубної діагностики магістральних трубопроводів, шляхом проведення теоретичних та експериментальних досліджень, розроблення шляхів реалізації внутрішньотрубного ультразвукового контролю товщини та відповідного нормативного забезпечення. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан досліджень у галузі методів та засобів неруйнівного контролю магістральних трубопроводів; - провести теоретичні дослідження можливості та ефективності врахування та використання параметрів середовища, що транспортується трубопроводом для проведення контролю; - розробити аналітичну модель визначення оптимальних з точки зору мінімізації втрат енергії, акустичних та конструктивних параметрів п'єзоелектричного перетворювача; - проведення експериментальних досліджень та промислової апробації удосконаленого ультразвукового методу внутрішньотрубної діагностики магістральних трубопроводів в статичному режимі за умов близьких до штатних технологічних умов проведення внутрішньотрубної діагностики.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8470
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d457.pdf26.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.