Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8471
Title: Формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств
Authors: Кравчук, Р. С.
Keywords: асортиментна політика
товарні стратегії
ринкова кон'юнктура
ресурсний потенціал
інвестиційні стратегії
ассортиментная политика
ассортиментная политика
рыночная конъюнктура
ресурсный потенциал
инвестиционные стратегии
assortment policy
commodity strategies
market state of affairs
resource potential
investment strategies
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кравчук, Роман Сергійович Формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 23.09.10 / Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ, 2010. - 216 с. - 200-216.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств. Відповідно до сформульованої мети дослідження поставлено та вирішено такі задачі: - визначено основні засади формування асортиментної політики підприємств в ринкових умовах; - розкрито економічний зміст асортиментної політики нафтопереробних підприємств з урахуванням сучасних особливостей їх функціонування; - розроблено модель комплексної оцінки асортименту нафтопереробного підприємства; - здійснено симуляційний аналіз процесу формування асортиментної структури виробництва; - розроблено модель зміни ділової активності нафтопереробного підприємства, пов'язаної зі зміною його асортиментної політики; - розроблено модель визначення оптимального обсягу виробництва з урахуванням попиту на відповідному ринку; - запропоновано інвестиційний проект модернізації виробництва нафтопереробного підприємства.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8471
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d370.pdf11.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.