Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8472
Title: Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси
Authors: Кривенко, Г. М.
Keywords: нафтопровід
екологічний ризик
технічний ризик
тиск
витрата
екологічна безпека
нефтепровод
экологический риск
технический риск
давление
расход
экологическая безопасность
oil pipeline
ecological risk
technical risk
pressure
rate
ecological safety
Issue Date: 2004
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кривенко, Галина Мирославівна Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 04.03.05 / Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ, 2004. - 208 с. - 160-170.
Abstract: Метою даної роботи є зменшення впливу магістральних нафтопроводів на довкілля шляхом прогнозування екологічного та технічного ризиків. Для досягнення поставленої у дисертації мети були сформульовані такі задачі досліджень: - провести аналіз стану проблеми з екологічної безпеки експлуатації магістральних нафтопроводів; - дослідити процес витікання нафти з метою прогнозування екологічного ризику; - оцінити вплив факторів на перепад тиску в трубопроводі, який пов'язаний з технічним ризиком; - розробити математичну модель для прогнозування технічного ризику при експлуатації неізотермічного нафтопроводу з пересіченим профілем траси; - здійснити комп'ютерне моделювання аварійного розтікання нафти при пересіченому профілі траси; - розробити методичні основи прогнозної оцінки екологічного та технічного ризиків. Об'єкт дослідження', лінійна частина магістральних нафтопроводів. Предмет дослідження: фактори, які впливають на екологічний та технічний ризики при експлуатації нафтопроводів з пересіченим профілем траси. Методи дослідження: при проведенні теоретичних і експериментальних досліджень використовувалися: методи статистичного аналізу експериментальних даних, математичне моделювання досліджуваних процесів і сучасні методи реалізації моделей, а також загальновідомі методи планування та проведення експериментів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8472
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d255.pdf8.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.